André Stern – Zabawa. Od uczuć przez naukę do życia

André Stern, który sam nigdy nie chodził do szkoły – dzięki czemu mógł rozwijać się w niezakłócony sposób we własnym tempie – opisuje w tej książce, dlaczego zabawa ma zasadnicze znaczenie dla rozwoju dziecka.

Stern uderza w system oparty na kompetencjach, którego dewizą jest optymalizacja. W domu, przedszkolu i szkole dzieci są nieustannie poprawiane i uczone wykonywania poleceń, w imię uzyskiwania zawsze najlepszych wyników. Współzawodnictwo, wysokie oczekiwania, system edukacji i standaryzacja nakładają na dzieci i rodziców ogromną presję, na czym najbardziej cierpią najmłodsi. W takich warunkach zabawa dziecka zostaje zdegradowana w imię „perspektyw zawodowych”, a dziecko pozostaje niezrozumiane i pozbawione możliwości rozwijania swoich naturalnych zdolności.

André Stern zachęca, by zaufać naturalnym predyspozycjom dziecka i pozwolić mu bawić się swobodnie. Dzieci, które spotkają się z ufnością, będą mogły doświadczać tego, co je interesuje. A nauka zachodzi tylko wtedy, gdy odczuwamy entuzjazm, to znaczy: bawimy się, jesteśmy spokojni i szczęśliwi.

Premiera: 18 maja 2017 r.

 

w kategorii: zapowiedzi
Powrót