Ken Robinson

Ken RobinsonSir Ken Robinson (ur. 4 marca 1950 r. w Liverpoolu) jest pedagogiem, mówcą, pisarzem

oraz uznanym na arenie międzynarodowej specjalistą w dziedzinie edukacji. Jest konsultantem rządów, szkół, uczelni wyższych i organizacji przede wszystkim w sprawach edukacji artystycznej. Stał się także jednym z wiodących propagatorów gruntownych zmian systemów edukacji publicznej. Współpracuje również z firmami jako ekspert w rozwoju kreatywności, innowacyjności i zasobów ludzkich.

Wczesne dzieciństwo

Ken Robinson jest synem Jamesa i Ethel Robinsonów. Urodził się w Liverpoolu w Anglii jako jeden z siedmiorga dzieci (ma pięciu braci i siostrę) w rodzinie robotniczej. Uważa, że to jego wspaniała rodzina zainspirowała go do bycia dożywotnim adwokatem edukacji. Po wypadku w miejscu pracy jego ojciec doznał porażenia czterokończynowego i do końca życia pozostał sparaliżowany. Mimo tego pozostał w centrum życia rodziny.

Niepełnosprawność Kena Robinsona 

Jako dziecko Ken chciał zostać piłkarzem. W wieku czterech lat zachorował na polio (chorobę Heinego-Medina) w wyniku panującej wówczas epidemii. Spędził kilka miesięcy w szpitalu, do dziś ma trudności z chodzeniem i na dłuższe dystanse musi poruszać się na wózku inwalidzkim. Ze względu na swoją chorobę uczył się w szkole specjalnej dla osób niepełnosprawnych – Margaret Beavan Special School.

Ken Robinson w Polsce

Zdolny uczeń dostrzeżony w szkole

Kiedy miał dziesięć lat, został dostrzeżony przez wizytatora szkoły – Charlesa Strafforda, inspektora szkół z ramienia rządu. W wyniku jego interwencji został przeniesiony do wyższej klasy, by przygotowywać się do egzaminu znanego wówczas jako eleven-plus, kończącego szkołę podstawową. Zdanie egzaminu umożliwiało dalszą naukę w grammar schools, które przygotowywały do studiów wyższych. Dzieci, które nie zdały egzaminu, szły do średnich szkół ogólnokształcących, nastawionych na kształcenie osób, które nie będą kontynuowały nauki na poziomie wyższym.

Wykształcenie wyższe

Dzięki zdaniu egzaminu otrzymał stypendium w Liverpool Collegiate School, jednej z najlepszych grammar schools w mieście. Następnie studiował język angielski i dramat (Englisch and Drama, BEd) w Bretton Hall Collegiate of Education. Zdobył doktorat na Uniwersytecie Londyńskim, zajmując się badaniami nad dramatem i teatrem w edukacji.

Robinson w roli doradcy 

W latach 1985-1988 Ken Robinson był przewodniczącym projektu Arts in Schools – inicjatywy, której celem było rozwinięcie nauczania przedmiotów artystycznych w szkołach w Anglii i Walii. Projekt obejmował ponad 2 000 nauczycieli, artystów i urzędników w ramach sieci ponad 300 inicjatyw. Miał wpływ na stworzenie Narodowego Programu Nauczania w Anglii. W tym okresie Robinson należał także do zarządu Artswork, agencji pracującej na rzecz rozwoju artystycznego osób młodych, oraz był doradcą Hong Kong’s Academy for Performing Arts.

W latach 1989-2001 był Profesorem Kształcenia Artystycznego na Uniwersytecie w Warwick.

 

Jeżeli nie jesteś gotowy żeby popełnić błąd

 

“Raport Kena Robinsona”

W roku 1998 rząd Wielkiej Brytanii zaproponował mu poprowadzenie Narodowej Komisji do Spraw Kreatywności, Edukacji i Gospodarki. Komisja zebrała czołowych ludzi biznesu, szkolnictwa, naukowców i artystów. Jego raport z prac komisji, All Our Futures: Creativity, Culture and Education (tzw. Raport Kena Robinsona), po opublikowaniu zdobył ogromne uznanie. “The London Times” napisał: „Ten raport dotyczy niektórych najważniejszych kwestii, przed którymi stoi biznes XXI wieku. Każdy prezes czy dyrektor do spraw zasobów ludzkich powinien nim uderzyć w stół i domagać się działań”.

Ken Robinson jest uważany za twórcę strategii rozwoju kreatywności i gospodarki w ramach Procesu pokojowego w Irlandii Północnej poprzez opublikowanie Unlocking Creativity – planu wdrożonego w całym regionie. Plan ten stał się także inspiracją do Oklahoma Creativity Project.

W 2001 roku został mianowany Starszym Doradcą do spraw Edukacji i Kreatywności w Getty Museum w Los Angeles. Z tego powodu wraz z rodziną przeprowadził się z Wielkiej Brytanii do Stanów Zjednoczonych.

Ken Robinson na konferencji TED

W 2006 roku wystąpił po raz pierwszy na prestiżowej konferencji TED, wygłaszając prelekcję pod tytułem: „Czy szkoły zabijają kreatywność?”. Zyskał dzięki niej międzynarodową popularność Do dziś jest to najpopularniejszy wykład w historii TEDa.

 

 

Kolejne wykłady na konferencji TED wygłosił w latach 2010 – “Zrewolucjonizujmy nauczanie!” oraz 2013 – “Jak uciec z edukacyjnej Doliny Śmierci“. Łącznie jego wystąpienia na samej stronie TED.com zostały wyświetlone blisko 60 milionów razy (stan na grudzień 2017). W 2010 roku jeden z jego wykładów, “Zmiana paradygmatów w edukacji“, został zilustrowany przez RSA (Royal Society for the Encouragement of Arts, Manufactures & Commerce). Zilustrowane video zostało wyświetlone ponad 15 milionów razy (stan na grudzień 2017).

Poglądy na edukację

Ken Robinson nawołuje do gruntownych zmian systemów publicznej edukacji. Zwraca uwagę na to, że w swojej współczesnej postaci systemy te powstały w okresie rewolucji przemysłowej. Ich celem było kształcenie ludzi, którzy mieli pracować w tamtej rzeczywistości. Zupełnie nie nadążyły za zmianami, które obserwujemy w ostatnich kilkudziesięciu latach. Jest zdania, że zmienić należy treść programów nauczania, sposoby oceniania oraz przede wszystkim sposób uczenia młodych ludzi. W swoich publikacjach, przede wszystkim w książce Kreatywne szkoły oraz Uchwycić Żywioł, prezentuje rozwiązania, które już dziś się sprawdzają. Uważa, że zmiana systemów edukacji nastąpi oddolnie – wyłoni się z działań nauczycieli, rodziców i dyrektorów. Dlatego zachęca każdego, kto jest w jakikolwiek sposób związany z edukacją, by wziął za nią odpowiedzialność w swojej społeczności. Praktyczne wskazówki dla rodziców Robinson zawarł w książce “Ty, Twoje dziecko i szkoła”, która ukaże się nakładem naszego wydawnictwa wiosną 2018 roku.

 

Krytyka

Ken Robinson był krytykowany za zbyt ogólny charakter swoich twierdzeń oraz brak odniesienia do praktycznych rozwiązań. Na te zarzuty odpowiedział w książce “Kreatywne szkoły”, zachęcając, by wyjść poza jego 18-minutowe wykłady na konferencji TED i sięgnąć do jego książek, opracowań i raportów, w których prezentuje zarówno praktyczne rozwiązania, jak i przykłady ich wdrożenia.

Nagrody i wyróżnienia

Ken Robinson otrzymał honorowe tytuły naukowe od Open University and the Central School of Speech and Drama, Birmingham City University, Rhode Island School of Design, Ringling College of Art and Design oraz Liverpool Institute for Performing Arts. Został uhonorowany nagrodą Athena Award przez Rhode Island School of Design za zasługi na rzecz sztuki w edukacji, medalem Peabody za wkład w sztukę i kulturę Stanów Zjednoczonych, nagrodą LEGO za międzynarodowe osiągnięcia w edukacji oraz medalem Benjamina Franklina nadawanym przez Królewskie Towarzystwo wspierania sztuki (Royal Society of Arts) za wybitny wkład w relacje kulturowe pomiędzy Wielką Brytanią a Stanami Zjednoczonymi.

 

W 2001 roku został wybrany Mówcą Roku Speakers for Business głosami ponad 200 światowych i europejskich firm.

W 2003 roku Królowa Elżbieta II nadała mu tytuł szlachecki za zasługi na rzecz sztuki.

W 2005 roku został ogłoszony jednym z „Wiodących Głosów” Time/Fortune/CNN.

 

Ken Robinson – Książki

Element Uchwycić Żywioł

Ken Robinson – Uchwycić Żywioł. O tym, jak znalezienie pasji zmienia wszystko

“Uchwycić Żywioł” to do tej pory najgłośniejsza książka Robinsona. Zapowiedział ją już w wykładzie “Czy szkoły zabijają kreatywność?”, wspominając, że pisze książkę o tym, w jaki sposób ludzie odkrywają swoje naturalne talenty i pasje. Inspiracją do jej napisania była historia Gillian Lynne – tancerki i choreograf, od której rozpoczyna rozdział pierwszy. Ken Robinson przeprowadził wywiady z kilkudziesięcioma osobami wiodącymi w swoich dziedzinach – jak na przykład Paul McCartney, Ridley Scott, Meg Ryan, Richard Branson, Aaron Sorkin czy Matt Groening. Rozmawiał z nimi o tym, jak udało im się odkryć i rozwinąć swoje naturalne talenty i pasje oraz znaleźć się w swoim Żywiole.

Książka jest przetłumaczona na ponad trzydzieści języków, była notowana na liście bestsellerów New York Timesa oraz ma status międzynarodowego bestsellera.

 


Ken Robinson kreatywne szkoły

Ken Robinson – Kreatywne szkoły. Oddolna rewolucja, która zmienia edukację

“Kreatywne szkoły” to książka, w której Robinson prezentuje swoje poglądy na zmiany w edukacji, praktyczne wskazówki i wiele przykładów ich zastosowania. Tytuł ten skierowany jest przede wszystkim do rodziców, nauczycieli, dyrektorów i decydentów. Autor argumentuje, że zmiany w edukacji muszą rozpocząć się od dołu. Na wielu przykładach już funkcjonujących szkół, organizacji i inicjatyw, pochodzących z całego świata, pokazuje, co już dziś możemy robić inaczej, by lepiej przygotować dzieci do życia i pracy w XXI wieku.

 

 

 

 

 Ken Robinson – Odkryj swój Żywioł. Jak odkryć swoje talejak odkryć talentynty, odnaleźć pasję i zmienić swoje życie

“Odkryj swój Żywioł” została napisana jako kontynuacja i uzupełnienie “Uchwycić Żywioł”. Książka zawiera praktyczne narzędzia, porady i wskazówki, które pomogą czytelnikowi przyjrzeć się swoim naturalnym mocnym stronom, odkryć swoje talenty i odnaleźć pasję. Napisana przede wszystkim dla ludzi, którzy czują, że chcieliby lepiej rozwijać swój potencjał, bardzo dobrze służy jednak także nauczycielom i trenerom.

 

 

 

 

 

 

ucząc się kreatywności

 Ken Robinson – Oblicza Umysłu. Ucząc się kreatywności

Pierwsze wydanie “Obliczy Umysłu” ukazało się w 2001 roku, jednak książka jest regularnie aktualizowana. Autor kieruje ją przede wszystkim do liderów szkół, firm i organizacji, pokazując, w jaki sposób stwarzać kulturę, w której rozwija się kreatywność. Ukazuje także trendy i kierunki w świetle rewolucyjnych zmian, które dziś obserwujemy.

“Aktualnym wyzwaniem jest przekształcenie systemów edukacji w coś, co będzie lepiej dopasowane do rzeczywistych potrzeb XXI wieku. U podstaw takiej transformacji muszą się znaleźć radykalnie odmienne poglądy na temat ludzkiej inteligencji i kreatywności. (…) Świat zmienia się szybciej niż kiedykolwiek wcześniej, a organizacje stają przed dużymi problemami w rekrutowaniu i zatrzymaniu ludzi ze zdolnościami kreatywnymi, których muszą zaangażować w te zmiany.”

Ken Robinson – Ty, Twoje dziecko i szkoła

Polskie wydanie książki ukaże się wiosną 2018 roku. Napisana z myślą o rodzicach, daje wskazówki, jak wspierać dzieci w drodze przez edukację. Pokazuje, jak pomóc im rozwinąć ich naturalne mocne strony i jaki rodzaj edukacji dla nich wybrać w kontekście dostępnych nam alternatyw.

w kategorii: autorzy

Książki:

Powrót