oblicza_umyslu_front“Oblicza Umysłu. Ucząc się kreatywności” – Ken Robinson

Jest pewien paradoks: większość dzieci ma wspaniałą i twórczą wyobraźnię. Większość dorosłych uważa, że nie ma. Co się z nimi dzieje, kiedy dorastają? Dlaczego tak wielu dorosłych myśli, że sami nie są kreatywni (ani zbytnio inteligentni), podczas gdy inni ludzie są? Jaki jest prawdziwy problem i co można z nim zrobić?

W tej przełomowej i inspirującej książce Ken Robinson pokazuje, że wszyscy jesteśmy kreatywni. Przekonuje, że na całym świecie organizacje próbują naprawić problem, którego źródłem są szkoły i uniwersytety. Wielu ludzi kończy edukację nie mając pojęcia, jakie są ich prawdziwe twórcze zdolności.

Wszyscy mamy wielkie naturalne zdolności, jednakże wszyscy mamy je na swój sposób. W potężny i oryginalny sposób autor mówi, dlaczego tak jest i co organizacje i jednostki mogą natychmiast zrobić, żeby wydobyć swoje kreatywne talenty.

Prawdziwa kreatywność pochodzi ze znalezienia swojego środka wyrazu, z bycia w swoim żywiole – Ken Robinson, Oblicza Umysłu