Zamiast edukacji przymusowej – fragment 4. – uczenie się

Zamiast edukacji przymusowej – fragment 4. – uczenie się

Pewnego dnia Peter Hartkamp usłyszał od swojej córki, że wolałaby umrzeć niż iść do szkoły, i postanowił wziąć edukację swoich dzieci we własne ręce. Założył w Holandii trzy wysoce innowacyjne szkoły demokratyczne, stając się specjalistą w dziedzinie edukacji, prawa oświatowego i praw dziecka. Swoje bogate doświadczenia opisuje w książce “Zamiast edukacji przymusowej”.

Wybraliśmy inspirujące fragmenty “Zamiast edukacji przymusowej” Petera Hartkampa, którymi dzielimy się z naszymi czytelnikami. Zapraszamy codziennie na nasz profil facebook i stronę www.

Kilogram nauczania niemal nigdy nie zaowocuje kilogramem uczenia się.

Jeżeli spytamy dzieci, które właśnie podjęły jakąś aktywność, czego się nauczyły, często odpowiedzą: „Niczego”. Dlaczego tak się dzieje? szkoły tak skutecznie szkolą dzieci, że są one w stanie uczyć się jedynie, jeśli są nauczane. Choć pierwotne znaczenie uczenia się dotyczy poszerzania wiedzy,poglądów i umiejętności, w dzisiejszych czasach „uczenie się” rozumiane jest głównie jako bycie „nauczanym” lub uczęszczanie na „lekcje”. Oczywiście w trakcie lekcji może zajść proces uczenia się, jednakże najczęściej odbywa się on poza formalnym środowiskiem klasy. Jak powiadał Mark Twain: „Nigdy nie pozwoliłem szkole stanąć na drodze mojej edukacji”. Winston Churchill z równą jasnością wyrażał się o różnicy między nauczaniem a edukacją: „Szkoły niekoniecznie mają wiele wspólnego z edukacją (…) to głównie instytucje kontroli, w których wpaja się młodzieży pewne podstawowe nawyki. Edukacja jest czymś zgoła innym i prawie nie zachodzi w szkole”. Edukacja jako koncept określony w międzynarodowych traktatach praw człowieka obejmuje znacznie więcej niż tylko prawo do bycia nauczanym czy szkolonym. Edukacja to także samorozwój, uczenie się oraz nabywanie nowej wiedzy i umiejętności. Nauczanie ogranicza się głównie do instruowania. Uczenie się jest natomiast czynnością indywidualną, która zachodzi w głowie i/lub ciele. Nauczanie może wpływać na uczenie się, rzadko jednak osiąga zamierzone rezultaty. Kilogram nauczania niemal nigdy nie zaowocuje kilogramem uczenia się.

(fragment książki “Zamiast edukacji przymusowej” Petera Hartkampa)

Zamiast edukacji przymusowej hartkamp uczenie się

ZAMÓW KSIĄŻKĘ

“Zamiast edukacji przymusowej. Apel o przestrzeganie praw dziecka w edukacji” Petera Hartkampa

Pewnego dnia Peter Hartkamp usłyszał od swojej córki, że wolałaby umrzeć niż iść do szkoły, i postanowił wziąć edukację swoich dzieci we własne ręce. Założył w Holandii trzy wysoce innowacyjne szkoły demokratyczne, stając się specjalistą w dziedzinie edukacji, prawa oświatowego i praw dziecka. Swoje bogate doświadczenia opisuje w książce Zamiast edukacji przymusowej.

Czy im więcej edukacji, tym lepiej? Czy nauczanie jest tożsame z uczeniem się? Czy edukacja jest zróżnicowana? Czy egzaminowanie skutkuje lepszą edukacją?

W książce Zamiast edukacji przymusowej Hartkamp odpowiada na te i inne pytania oraz pokazuje, jak możemy zapewnić dzieciom lepszą edukację, zamiast tej opartej na przymusie. Swoje argumenty popiera wieloma konkretnymi przykładami i źródłami. Opisuje działanie szkół demokratycznych, a także innych alternatywnych podejść, które na przestrzeni lat okazały się skuteczne.

Zamiast edukacji przymusowej to książka dla każdego, kto szuka lepszej edukacji dla swoich dzieci.

Peter Hartkamp jest jednym z moich bohaterów. Przez wiele lat walczył o to, by prawdziwie demokratyczna edukacja – taka, która szanuje godność, inteligencję i niezwykłe naturalne zdolności do uczenia się młodych ludzi – stała się w Holandii legalna. W swojej książce trzęsie filarami zbudowanymi przez obrońców edukacyjnego status quo i na naszych oczach je przewraca. Hartkamp nie jest marzycielem – jest realistą z inżynierskim wykształceniem, który wnosi konkretne spostrzeżenia do analizy tego, w jaki sposób zostaliśmy kulturowo uwięzieni w nieefektywnym i nieludzkim systemie edukacji oraz jak możemy z tego więzienia uciec. Polecam tę książkę każdemu, komu zależy na dzieciach i na przyszłości rodzaju ludzkiego.

Peter Gray, profesor psychologii na Boston College, autor książki Wolne Dzieci

w kategorii: blog
Powrót