Zamiast edukacji przymusowej – fragment 3. – weryfikacja wiedzy

Zamiast edukacji przymusowej – fragment 3. – weryfikacja wiedzy

Pewnego dnia Peter Hartkamp usłyszał od swojej córki, że wolałaby umrzeć niż iść do szkoły, i postanowił wziąć edukację swoich dzieci we własne ręce. Założył w Holandii trzy wysoce innowacyjne szkoły demokratyczne, stając się specjalistą w dziedzinie edukacji, prawa oświatowego i praw dziecka. Swoje bogate doświadczenia opisuje w książce “Zamiast edukacji przymusowej”.

 

Wybraliśmy inspirujące fragmenty “Zamiast edukacji przymusowej” Petera Hartkampa, którymi dzielimy się z naszymi czytelnikami. Zapraszamy codziennie na nasz profil facebook i stronę www.

 

Przymusowa weryfikacja wiedzy ma miażdżący wpływ na ich uczenie się i rozwój. Przymusowe sprawdziany naruszają prawo dziecka do rozwoju.

 

W edukacji przymusowej testy stały się celem samym w sobie, a nie narzędziem dla uczniów. Stosuje się je, by zmierzyć skuteczność nauczania. W tym celu szkoły wprowadziły obowiązkowe sprawdziany dla wszystkich uczniów i w tym zakresie mają niestety niewielki wybór, gdyż właśnie do tego zobowiązał je rząd. Podczas wizytacji sprawdza się wyniki testów w danej szkole i jeżeli te spełniają normę, szkoła nie będzie miała żadnych nieprzyjemności. Sprawdziany te mają – prawdopodobnie niezamierzone – katastrofalne skutki dla możliwości uczenia się i rozwoju dzieci. Wszystkie szkoły przeprowadzają dziś ogromne ilości testów, a nauczycieli również rozlicza się z wyników „ich” sprawdzianów, czyli z wyników dzieci, które były zmuszone dany sprawdzian napisać. Fakt, że szkoły i nauczyciele ponoszą odpowiedzialność za wyniki sprawdzianów poszczególnych uczniów, nakłada na dzieci wielką presję, która skutkuje stresem.

 

(…) Poddawanie testom dzieci, które nie zdecydowały o tym samodzielnie, nie prowadzi do lepszej edukacji. Wręcz przeciwnie – przymusowa weryfikacja wiedzy ma miażdżący wpływ na ich uczenie się i rozwój. Przymusowe sprawdziany naruszają prawo dziecka do rozwoju.

 

(fragment książki “Zamiast edukacji przymusowej” Petera Hartkampa)


Zamiast edukacji przymusowej hartkamp weryfikacja wiedzy

“Zamiast edukacji przymusowej. Apel o przestrzeganie praw dziecka w edukacji” Petera Hartkampa

Pewnego dnia Peter Hartkamp usłyszał od swojej córki, że wolałaby umrzeć niż iść do szkoły, i postanowił wziąć edukację swoich dzieci we własne ręce. Założył w Holandii trzy wysoce innowacyjne szkoły demokratyczne, stając się specjalistą w dziedzinie edukacji, prawa oświatowego i praw dziecka. Swoje doświadczenia opisuje w książce Zamiast edukacji przymusowej.

 

Czy im więcej edukacji, tym lepiej? Czy nauczanie jest tożsame z uczeniem się? Czy edukacja jest zróżnicowana? Czy egzaminowanie skutkuje lepszą edukacją?

W książce Zamiast edukacji przymusowej Hartkamp odpowiada na te i inne pytania oraz pokazuje, jak możemy zapewnić dzieciom lepszą edukację, zamiast tej opartej na przymusie. Swoje argumenty popiera wieloma konkretnymi przykładami i źródłami. Opisuje działanie szkół demokratycznych, a także innych alternatywnych podejść, które na przestrzeni lat okazały się skuteczne.

 

Zamiast edukacji przymusowej to książka dla każdego, kto szuka lepszej edukacji dla swoich dzieci.

Peter Hartkamp jest jednym z moich bohaterów. Przez wiele lat walczył o to, by prawdziwie demokratyczna edukacja – taka, która szanuje godność, inteligencję i niezwykłe naturalne zdolności do uczenia się młodych ludzi – stała się w Holandii legalna. W swojej książce trzęsie filarami zbudowanymi przez obrońców edukacyjnego status quo i na naszych oczach je przewraca. Hartkamp nie jest marzycielem – jest realistą z inżynierskim wykształceniem, który wnosi konkretne spostrzeżenia do analizy tego, w jaki sposób zostaliśmy kulturowo uwięzieni w nieefektywnym i nieludzkim systemie edukacji oraz jak możemy z tego więzienia uciec. Polecam tę książkę każdemu, komu zależy na dzieciach i na przyszłości rodzaju ludzkiego.

Peter Gray, profesor psychologii na Boston College, autor książki Wolne Dzieci

w kategorii: blog
Powrót